Online ledenvergadering De Friesche Elf Steden goed bezocht

De online ledenvergadering op 12 december 2020 is door bijna 300 leden bezocht. Er hadden zich hiervoor 500 leden aangemeld. Ondanks dat er dit seizoen geen Elfstedentocht kan worden georganiseerd houdt de vereniging de deur op een kier voor misschien een tocht eind februari mochten de (Corona) omstandigheden dit toelaten. Maar de kans hierop is nagenoeg nihil gezien de huidige ontwikkelingen. Ook zullen dan de weersomstandigheden i.v.m. de kracht van de zon niet optimaal zijn. De vereniging is er in ieder geval klaar voor en kan de tocht in 48 uur organiseren.

Door online stemmen zijn de notulen goedgekeurd, de financiële commissie herbenoemd en er werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. Ook zijn de reglementaire aftredende bestuursleden Oeke Mulder, Joost de Graaf, Jan Bakker, Oeds de Jager en Wiep Schuurmans herbenoemd.

Er konden vooraf vragen worden ingestuurd maar ook tijdens de vergadering was er hier een mogelijkheid voor. Zo is er door het bestuur toegezegd om te kijken naar de mogelijkheid om een digitale ledenpas te gaan gebruiken. Eventueel in combinatie met de App die voor half januari beschikbaar komt. Een lid vroeg of de hesjes, die voor de volgende tocht verplicht, zijn ook een mogelijkheid hebben om er iets in op te bergen zoals eten of schoenen. Bestuurslid Jan Bakker gaf aan dat de hesjes geen opbergmogelijkheden hebben maar het er wel makkelijk onder kan. Op de vraag of de zuidelijke route en dan met name voor de Luts wel alternatieve routes zijn en dat deze goed worden onderhouden zei bestuurslid Sytse Prins dat dit zeker het geval is. Dit werd later ook bevestigd via een bericht van de wethouder van de gemeente de Fryske Marren; Er is aandacht voor de zuidelijke route via de Luts. Maar er is ook een alternatief voor de Luts. Er is laatst door het leger getest met een tijdelijke brug over de Harlinger vaart in Leeuwarden waardoor de looproute 500 meter korter wordt. Maar er zit geen leuning op de brug en een lid vroeg zich af of dit niet gevaarlijk is. Jan Bakker antwoordde dat als het daadwerkelijk zover is er zeker een leuning komt. Een ander lid vroeg zich af of de vergadering niet altijd online kan. De voorzitter kon hierop antwoorden dat dit al jaren mogelijkheid is. Een andere vraag ging over de startvolgorde: of de oudere leden niet als eerste mogen starten. Dit is nu al grotendeels zo omdat over het algemeen de ouderen ook het langste lid zijn. Het is voor de vereniging niet mogelijk om er verder rekening mee te houden. De vrouwen hebben al een startvolgorde. Het overzicht is op deze site te vinden. Op de vraag wie eigenaar wordt van de Elfstedenboog werd geantwoord dat dit de gemeente Leeuwarden wordt en deze dan ook zorgt voor het onderhoud. Oeds de Jager kon melden naar aanleiding van een vraag hoeveel mensen er op de wachtlijst staan dat dit nu ongeveer 610 zijn. Een lid wil graag dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om je online in te schrijven voor een volgende tocht. Dit is en blijft niet mogelijk. Dit i.v.m. controle door legitimatie of lid daadwerkelijk zichzelf inschrijft en uitgifte van polsbandje, hesje, chip etc. In het dankwoord van de voorzitter werd de wens uitgesproken om het volgend jaar weer in levende lijve te kunnen doen in het WTC gebouw. En dat deze online vergadering goed gegaan is en ook goed heeft gewerkt. 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.