Het ontstaan

De eerste officiële Elfstedentocht vond plaats op 2 januari 1909. Daarvoor was al een lange traditie ontstaan om zodra het mogelijk was de elf steden van Friesland op de schaats op één dag te bezoeken. Sportpionier Pim Mulier zette in de winter van 1895 de toon door zijn rit als recordrit te laten registreren. Daarna ijverde hij lang om een officiële tocht over 200 kilometer te organiseren.

Het ging Mulier er in eerste instantie niet om, dat deze tocht in Friesland zou worden gehouden. Hij schreef alle provinciale ijsbonden in Nederland aan, maar kreeg in Zuid-Holland, Noord-Holland en het plassengebied van Utrecht nul op request, omdat men van mening was dat er geen aansluitende route van 200 kilometer kon worden uitgezet. Ook in Groningen zag men niets in een dergelijk evenement, maar eind 1908 kreeg Mulier wel steun van de Friesche IJsbond.

Op 2 januari werd – ondanks de dooi – de eerste Elfstedentocht gehouden. Onmiddellijk daarna brak groot gekrakeel uit over de organisatie van de wedstrijd, omdat de Friesche IJsbond volgens zijn statuten geen wedstrijdorganisatie was, maar zich uitsluitend met het ijstoerisme bezighield en zich in moest spannen voor ‘veilige ijsverkeerswegen.’ Daarom werd kort daarna de vereniging De Friesche Elfsteden opgericht, die voortaan de organisatie van wedstrijd-en toertocht op zich zou nemen.

Klik hier voor meer historie over de Elfstedentocht

Bron: KNSB/natuurijsschaatsen.nl