Disclaimer & Copyright

1. Inhoud
De auteurs van www.elfstedensite.nl behouden zich het recht voor NIET verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Claims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze site (inclusief onvolledige of onjuiste informatie) zullen daarom verworpen worden. Delen van www.elfstedensite.nl of de volledige site kunnen zonder aankondiging worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of volledig geschrapt worden door de auteurs. Dit is geen commerciële site, het enige doel is om een informatieve site te maken over de Elfstedentocht.
2. Referenties en links
De auteurs van www.elfstedensite.nl zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die vanaf www.elfstedensite.nl worden gelinkt of verwezen. Verder is www.elfstedensite.nl niet aansprakelijk voor de berichten en advertenties die in het forum te vinden zijn.
De adviezen en tips die in het forum en andere interactieve delen van deze website staan, zijn slechts de persoonlijke opinies van diegene die de berichten geplaatst hebben.
3. Auteursrecht
De auteurs van www.elfstedensite.nl hebben getracht zich bij de publicatie van deze site aan de normale copyright regels te houden.
Neem contact met ons op als u denkt dat er desondanks toch beschermd materiaal op staat.
Verder geldt het auteursrecht voor al het materiaal op www.elfstedensite.nl. Kopiëren of gebruik van plaatjes, foto´s of tekst in papieren of digitale vorm is dus niet toegestaan zonder de toestemming van www.elfstedensite.nl.
Dus respecteer a.u.b. de copyright regels. Als u toch iets wilt gebruiken van deze site, neem dan contact op met www.elfstedensite.nl.
4. Privacy beleid
Persoonlijke informatie, ingestuurde fotos en artikelen van bezoekers van www.elfstedensite.nl, zullen nooit aan derden worden verkocht of worden gegeven en blijven eigendom van de bezoeker danwel van degene die het materiaal heeft ingestuurd.
Het invullen van persoonlijke gegevens (e-mail adres, naam, etc.) zal altijd op vrijwillige basis plaats vinden.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.